Ru-digital

Disseminating and realizing benevolent idea’s,
by seizing an Open mind and Metaverse.

POAP: digitale memento's voor liefdadigheid

Om digitale objecten te introduceren in de samenleving, wil ik mensen, die aan een goed doel schenken, belonen met een digitaal memento. Meer bepaald, kunnen donors een digitaal aandenken claimen, als ze 10 euro via YoLie vzw aan een Vlaamse of Nederlandse Alzheimer organisatie schenken.

Wat is (een) POAP?

Om deze digitale aandenkens uit te geven, gebruik ik de infrastructuur van het Proof Of Attendance Protocol (POAP). Organisatoren kunnen eenvoudig digitale memento’s creëren en uitdelen aan verzamelaars, die een fysieke, virtuele of spirituele gebeurtenis bijwonen. Een “POAP” is een non-fungible token (NFT), waarvan het eigendom betrouwbaar wordt geregistreerd op het smart contract platform Ethereum, via Gnosis.

Een POAP fungeert als een digitale versie van een fysiek aandenken van een belevenis, zoals bijvoorbeeld een festivalbandje. Ondanks dat dit geen noodzakelijke eigenschap van een (non-fungible) token is, vereist POAP daarom een visuele component voor deze digitale memento’s. Dit impliceert dat iedereen, die het publieke adres van de verzamelaars’ Ethereumportefeuille kent, de (geanimeerde) afbeelding, verbonden aan de POAP, kan aanschouwen. Daarnaast kunnen organisatoren extra digitale functionaliteit toekennen aan verzamelaars van POAP’s, zoals bijvoorbeeld stemrecht.

stablediffusion - digital crowd dan mumford
stablediffusion - face woman alzheimer pointillism Seurat

De specifieke en bredere opzet

YoLie vzw is een vrijwilligersorganisatie uit Vlaanderen, die focust op mensen met dementie. Op verschillende manieren (leesboeken, muziek, spelletjes, …) verbindt YoLie vzw mensen met dementie opnieuw met hun sociale omgeving, voornamelijk door te reminisceren. Een deel van de opbrengst van haar leesboeken, doneert YoLie vzw aan Alzheimerorganisaties in Vlaanderen en Nederland. Met dit initiatief zullen mensen, die 10 euro via YoLie vzw aan een Alzheimer goed doel schenken, een digitaal aandenken in de vorm van een POAP ontvangen.

Deze specifieke ambitie, fungeert daarnaast als proof of concept voor andere liefdadigheidsorganisaties. Ook zij kunnen met de infrastructuur van POAP, de extrinsieke motivatie van hun donors vergroten door benevolente acties publiekelijk te belonen met een digitaal aandenken.

Werkwijze

Organisatoren kunnen een POAP aanvragen door een online aanvraagformulier in te vullen. Het is vooral belangrijk van de afbeelding en de distributiemethode van de POAP’s te bepalen. Na het indienen, controleert het POAP-team je aanvraag en bezorgt je, bij een gunstig resultaat, de nodige mint links (een URL, waarmee je het digitale memento kan “munten”).

Voor dit project biedt YoLie vzw digitale aandenkens aan voor 10 euro via haar online winkel (geen fiscaal attest van gift mogelijk). Als je er één koopt, dan mailt YoLie vzw jou een mint link en een bewijs van je donatie aan een Alzheimer goed doel. Door een mint link te ontvangen, bezit je de POAP nog niet, maar beschik je over een reservatie van de POAP in de vorm van een URL, waarmee je het digitale memento kan munten.

Yolievzw poap

Om je POAP te munten, heb je nood aan een Ethereumportefeuille. Software portefeuilles kan je aanmaken met onder andere Metamask of Rainbow en hardware portefeuilles met Ledger of Trezor. Afhankelijk van de waarde, die je hecht aan je digitale objecten, kan je kiezen voor een goedkoper, gebruiksvriendelijker (software) of veiliger (hardware) alternatief. Ongeacht je type portefeuille, noteer nauwkeurig de mnemonische seed phrase, die fungeert als een backup van je portefeuille. Voor uitgebreide informatie over veiligheid kan je bij pseudonieme twitteraar Punk6529 terecht.

Door in je webbrowser te surfen naar een mint link en je Ethereumportefeuille in te geven, kan je een digitaal aandenken munten. De infrastructuur van POAP doet hiervoor een beroep op de Gnosis side chain, geënt op het Ethereumnetwerk. Hierdoor kan je gratis POAP’s munten, want je moet geen “gas” (transactiekosten) betalen voor het gebruik van Ethereum. Dit heeft als neveneffect dat blockchain explorers, die enkel Ethereum en geen Gnosis verkennen, zoals Etherscan, niet automatisch de POAP’s in je portefeuille tonen. Je kan POAP’s onder andere bekijken via Rainbow, Gnosisscan en POAP.