Ru-digital

Disseminating and realizing benevolent idea’s,
by seizing an Open mind and Metaverse.

About

Missie

Mijn missie is benevolente ideeën verspreiden en realiseren. De vorm van deze ambitie sluimerde al even in mijn achterhoofd, maar de concrete inhoud bleef tot voor kort achterwege.

Ik beoog de wereld een klein beetje beter te maken door
– vrijwilligerswerk in de samenleving aan te moedigen
– donaties aan liefdadigheid te stimuleren
– “functionele” ideeën te verspreiden
Ten einde deze doelen focus ik me inhoudelijk op ideeën met betrekking tot
– een decentrale digitale wereld
– filosofie in brede zin
– alles dat me toevallig intrigeert

Visie

Digitaal bewust zijn

R U digital? Anno 2022 is het moeilijk en onwenselijk om geen (meervoudige?) digitale identiteit te hebben en digitale voetafdruk achter te laten. Iedereen, die echt wil deelnemen aan onze samenleving, komt in aanraking met de digitale wereld. Doorgaans staan we weinig stil bij de manier waarop we navigeren binnen deze wereld. Met dit initiatief wil ik digitaal bewust zijn aankaarten en een richting voor de toekomst suggereren.

Ik wil bijdragen aan een transitie van web2 naar web3, van een gecentraliseerde naar een meer decentrale digitale wereld, waarbij de macht van enkele grote bedrijven naar vele gebruikers verschuift. Dit biedt onze samenleving de grootste opportuniteit op het bewaren en verbeteren van democratische waarden. Web3 is echter geen onvermijdelijke uitkomst. Zowel hier als elders, door private en publieke centrale instanties, staan democratische waarden onder druk. Bijgevolg ijver ik voor het omarmen van een decentrale infrastructuur van onze toekomstige digitale wereld, want we spelen allemaal een rol met onze digitale consumptiekeuzes.

tweet Misha

Het “goede” voorbeeld geven

Ik vind het belangrijk om aan leading by example te doen, met de nadruk op het tweede. Je kan anderen het best overtuigen van iets, door datgene zelf te gebruiken. Daarom maakte ik een Ethereumportefeuille aan om toegang te krijgen tot en actief deel te nemen aan web3. Vervolgens kocht ik een waaier aan digitale objecten, non-fungible tokens (NFT’s): kunstzinnige objecten stel ik digitaal tentoon via Oncyber; een web3-gebruikersnaam van Ethereum Name Service (ENS) “kleefde” ik aan mijn Ethereumportefeuille; digitale memento’s lanceerde ik met het Proof of Attendance Protocol (POAP). Dit zijn huidige, populaire toepassingen van het decentrale internet, waarvan elke ietwat, technisch onderlegde persoon kan genieten.

Een globale kijk lokaal uitdragen

De grote uitdagingen van de 21ste eeuw en technologische innovatie spelen zich af op het planetaire niveau. We mogen ons leven leiden in de schaduw van de lokale kerktoren – dat verkleint overigens onze ecologische voetafdruk – maar als we de wereld willen begrijpen en er pragmatisch in willen handelen, dan moeten we onze blik verruimen.
De wereld van cryptomunten, waarvan de actie zich vooral op “cryptotwitter” afspeelt, is uitzonderlijk inclusief en verenigt daarom mensen van diverse afkomst, die met een open vizier de wereld bekijken. Toch dreigt deze globale gemeenschap een niche te blijven, omdat ze focust op interne groei en externe groei onvoldoende nastreeft.
stablediffusion - astronaut fox watching planet earth
Bijgevolg beoog ik een globale kijk zowel geografisch als qua taal in mijn nabije omgeving te promoten, door in het Nederlands te schrijven en me lokaal te engageren. Desalniettemin wil ik de inhoud, ook in het Engels aanbieden, hopend dat anderen elders gelijkaardige lokale initiatieven nemen.

Interdisciplinair en generalistisch

Het onderwerp van cryptomunten en a fortiori NFT’s, is bijzonder interdisciplinair. Het situeert zich op de intersectie van onder andere computerwetenschap, cryptografie, (gedrags)economie, politieke wetenschap, recht en cultuur. Enerzijds informeren specialisten – de spreekwoordelijke egels, die één groot ding weten – het algemene begrip door hun smalle expertise. Anderzijds cultiveren generalisten – de spreekwoordelijke vossen, die vele kleine dingen weten – het algemene begrip door deze informatie te integreren. Ik erken de rol van de specialisten, maar verkies op generalistische wijze onderwerpen te benaderen.

Een vruchtbare intellectuele attitude

Het (westerse) internet biedt een platform voor velen om hun mening te uiten. Dit is een waardevolle democratische verdienste, maar het plaatst vraagtekens bij de kwaliteit van de opinies, die op het internet circuleren. Ik speculeer dat er veel weinig overwogen opinies en weinig weloverwogen opinies de ronde doen. Als leek achteloos je mening delen vergt namelijk minder inspanning, dan als expert zorgvuldig je opinie communiceren.

Voor degenen met een brede waaier aan interesses is het hoogst haalbare te landen tussen de uiterste polen van leken en experten in. Dergelijke mensen dreigen bij opinievorming aan de zijlijn te blijven, omdat ze noch achteloos zijn, noch zichzelf deskundig vinden. Het is van maatschappelijk belang dat ook zij hun stem laten horen en publieke debatten verrijken.

Naast collectieve baten, is zo een “intellectuele attitude” nastreven vruchtbaar voor ieders individuele groei. Ons inzicht in de wereld neemt toe door ongegeneerd een enigszins geïnformeerde en beredeneerde positie in te nemen en geen tabula rasa te blijven. Het bestuderen van één noemenswaardige betrouwbare bron volstaat om met recht hypotheses te formuleren, testen en eventueel herzien. Het is geen privilege van experts om jezelf en de samenleving een dienst te doen.

Wie?

Een (dis)claimer

In het kader van dit project voel ik me vooral filosoof en investeerder. Om me efficiënt uit te drukken, neem ik de vrijheid mezelf occasioneel zo te noemen. Dat eerste beweer ik, voornamelijk vanwege mijn universitaire studie wijsbegeerte. Dat tweede permitteer ik als particulier, die weloverwogen zijn bescheiden kapitaal alloceert, met het oog op een lange termijn appreciatie ervan. Bovendien zijn “filosoof” en “investeerder” geen beschermde titels en mag iedereen (of niemand?) zichzelf zo kwalificeren.

Gegeven mijn academische achtergrond (wijsbegeerte, theoretische psychologie en een beetje economie) en professionele ervaring, ben ik geen expert op het vlak van de onderwerpen, die ik hier aankaart. Toch ben ik als filosoof-investeerder uitzonderlijk gebaat bij (een deel van) de wereld an sich te begrijpen. Voor investeerders is dit een instrument om hun koopkracht te vergroten. Voor filosofen kan de wereld begrijpen zowel een ultiem doel zijn, als in functie staan van (bijvoorbeeld) ethisch handelen. Gesterkt door deze rol, mijn missie en visie zal ik geen boude stellingen schuwen. Als ze incorrect blijken, dan zijn ze minstens van goede wil.